İnsan resurslarının

idarə edilməsi

İnsan resursları və peşə standartı üzrə prosedurların hazırlanması

Standart sənədlərin hazırlanması (məsələn əmək müqavilələri, əmrlər, arayışlar, ərizələr)

Peşə standartlarının hazırlanması

Şirkət üçün üçün Təlimat Kitabçası, Etika və Peşəkar Davranış

Məcəlləsinin hazırlanması

İşçilər üçün müvafiq təlimat kitabçası hazırlanması

Etik Davranış Məcəlləsinin qurulması

Peşəkar Davranış Məcəlləsininin işlənməsi

 

Potensial işçi mənbələrini müəyyən etmək və seçmək

İşə götürmə qaydalarının yaradılması (tərcümeyi-hal, test-müsahibə, verilmiş 

zəmanətlərin yoxlanılması)

İş təhlilinin aparılması və vəzifə təlimatlarının yazılması;

Müsahibələrin təşkil olunması

Ümumi/konkret bilik testlərin və xüsusi qabiliyyət, şəxsi, motivasiya və bacarıq testlərinin hazırlanması və keçirilməsi

Maaş normasının müəyyən olunması

Vəzifələr üzrə əsas iş funksiyalarının müəyyən edilməsi və sənədləşdirilməsi

Yeni işçilər üçün tanışlıq/oriyentasiya prosesinin, o cümlədən xidməti fəaliyyətin qiymətləndirməsi təhlili standartlarının hazırlanması, inkişaf etdirilməsi və/və ya

tətbiq edilməsi

Ehtiyat kadrların hazırlanması

 

Əmək haqqı üzrə fəaliyyət

Əmək haqqı hesablaması üzrə ilkin sənədlər və kadr inzibatçılığının həyata keçirilməsi

Əmək haqqına əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin hesablanması qaydası

Məzuniyyət və orta əmək haqqının saxlandığı halların hesablanması

Əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinətin hesablanması

Bəzi məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələrinin hesablanması

Son haqq-hesabın hesablanması

Əmək haqqından tutulmalar və azad olmalar

Ezamiyyə haqlarının hesablanması

Əmək haqqı ilə bağlı arayışların verilməsi

 

Şirkət üçün təlim sisteminin qurulması 

Daxili təlim sisteminin qurulması

Ekspertlərin təlimlərə cəlb olunması

Daxili təlimçilər bazasının formalaşıdırılması

Təlimlərin pre-test və post-test sistemlərinin verilməsi

Yekun olaraq təlimin qiymətləndirilməsi və təsiri mexanizminin qurulması

Coaching sisteminin qurulması

Daxili yetişdirmə akademiyaların şirkət üçün verilməsi

İnkişaf üzrə insan resursları sorğu sisteminin qurulması

 

Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi

Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üçün tələblərin müəyyənləşdirilməsi

sisteminin qurulması

Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi sisteminin qurulması

Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin mükafatlarla əlaqələndirilməsi

sisteminin qurulması

Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, təlim və ixtisas artırma tələbləri ilə əlaqələndirilməsi sisteminin qurulması

 

Mükafatlandırmaq və işdə saxlamaq 

Müvafiq dərəcə və yüksəlmə strukturuna əsasən işçilərin mükafatlandırılması üçün şirkət üzrə mükafatlandırma proqramlarının yaradılması və həyata keçirilməsi

Maliyyə və qeyri-maliyyə meyarları əsasında həvəsləndirici mükafatlandırma proqramlarının tərtib edilməsi və həyata keçirilməsi

Şirkətin strateji məqsədlərinə uyğun olaraq müavinət siyasətinin və əmək haqqı strukturunun təhlili, inkişafı, tətbiqi və dəstəklənməsi

Mükafat planı üzrə tələblərin qiymətləndirilməsi və şirkətin strateji məqsədlərini nəzərə almaqla təklif olunan planların müəyyən edilməsi/seçilməsi

Mükafat planlarının həyata keçirilməsi və idarə olunması.

 

Planlaşdırma və ümümi insan resursları siyasəti

İnsan resursları funksiyası daxilində müxtəlif alt funksiyaların (işə qəbul, planlama, təlim və inkişaf, fəaliyyətin idarə olunması,  kompensasiya sisteminin idarə olunması, karyera inkişafı və s.) fəaliyyəti və onların koordinasiyası

Struktur bölmələrin, o cümlədən İR funksiyasının Əsasnamələrinin hazırlanması

Şirkətin məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün kadr tələblərinin müəyyən edilməsi;

İSO sisteminin təqdim edilməsi

OHSAS sisteminin təqdim edilməsi

Avtomatlaşdırılmış İR sisteminin qurulması

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube