top of page

Təlimlər

Biznes təlimləri

CRM - Müştərilərlə əlaqələrin idarə edilməsi

Layihələrin idarə edilməsi (project management)

Satış bacarıqları

Təşkilatın telefon imici (Çağrı mərkəzləri üçün)

Marketinqə giriş

Marketinqin idarə edilməsi

Strateji marketinq

İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları

Dijital (rəqəmsal) marketinq

Məhsul inkişafı və menecmenti

Brendinq, brend menecmenti və strategiyaları

Strateji menecment və korporativ strategiya

Biznesin statistikası və təhlili

Media planlama

Risklərin idarə edilməsi

Biznes planın hazırlanması

 

Şəxsi inkişaf təlimləri

Ünsiyyət bacarıqları

Dinləmə və izahetmə bacarıqları

Komanda işinin təşkili (team-building)

Stressin idarə olunması (stress management)

Vaxtın idarə olunması

Bədən dili

İşguzar etiket və protokol qaydaları

İdarəetmə və liderlik

Müsbət imicin yaradılması və PR

Effektiv təqdimat bacarıqları

Münaqişəli halların idarə olunması (conflict management)

Heyətin motivasiyası

Problem həll etmə və qərar vermə

Səmərəli işgüzar yazışmalar

Liderlik bacarıqları

Etik davranış

Təlimçilər üçün təlim

 

Maliyyə təlimləri

Maliyyədə riyazi statistika

Satınalmaların idarə edilməsi

Maliyyə təhlili

Kreditlərin idarə edilməsi

Plastik kartlarla iş

Problemli kreditlərlə iş

Hesablaşma və pul köçürmələri

Bank kapitalı və onun adekvatlığının hesablanması

bottom of page