top of page

Problemli aktivlərin idarəedilməsi

  • Borclu şəxslərlə ilkin danışıqların aparılması;

  • Borclu şəxslər barədə məhkəmə aktlarının çıxarılmasının təmin edilməsi;

  • Borcların ödənilməsi ilə bağlı çıxarılmış məhkəmə aktlarının borclu şəxslərlə danışıqlar vasitəsilə icrasının təmin edilməsi;

  • Borcların ödənilməsi ilə bağlı çıxarılmış məhkəmə aktlarının icra orqanları tərəfindən icrasının təmin edilməsi.

bottom of page