top of page

Hüquq xidmətləri

Kommersiya sahəsində xidmətlər

Bütün növ hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi (Qərarlar, Təlimatlar və s.)

Bütün növ əqdlərin tərtib edilməsi

Kommersiya sahəsində məsləhətlərin verilməsi

 

Bank sahəsində xidmətlər

Bank sahəsində hər növ məsləhətlərin verilməsi

Banklarda təmsilçilik

 

Mübahisələrin məhkəmədən kənar həlli ilə bağli xidmətlər

Mübahisələrin həlli ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi

Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının icrası üzrə işin təşkili

Problemli aktivlərin idarə olunması üzrə işin təşkili

Bütün növ yazışmaların tərtibi (bildiriş, xəbərdarlıq və s.)

 

Mübahisələrin məhkəmədə həlli ilə bağli xidmətlər

Mübahisənin perspektivi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi

Sorğuların verilməsi

İşin məhkəməyə hazırlanması

Bütün növ ərizə, şikayət və müraciətlərin tərtibi

Məhkəmə aktlarından şikayət ərizələrinin tərtibi

Təmsilçilik

 

Əmək sahəsində olan xidmətlər

Əmək sahəsində təmsilçilik

Kadr məsələləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi

 

Daşınar və daşınmaz əmlak sahəsinə olan xidmətlər

Daşınar və Daşınmaz əmlak sahəsində məsləhətlərin verilməsi

Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi

Təmsilçilik

 

Sığorta sahəsində olan xidmətlər

Sığorta sahəsində məsləhətlərin verilməsi

Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi

Təmsilçilik

Lizinq sahəsində olan xidmətlər

Lizinq sahəsində məsləhətlərin verilməsi

Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi

Təmsilçilik

 

Miqrasiya sahəsində olan xidmətlər

Miqrasiya sahəsində məsləhətlərin verilməsi

Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi

Təmsilçilik

 

Ailə-nikah sahəsində olan xidmətlər

Məsləhətlərin verilməsi

Təmsilçilik

Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi

 

Qeyri-əmlak xarakterli məsələlərlə bağlı xidmətlər

Məsləhətlərin verilməsi

Hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi

Təmsilçilik

bottom of page